Oferta

Prowadzę szkolenia i warsztaty w zakresie:

 • przywództwa i zarządzania
 • zarządzania zmianą
 • motywacji w biznesie
 • efektywności osobistej
 • perswazyjnej komunikacji
 • sztuki prezentacji
 • obsługi klienta
 • skutecznej rozmowy oceniającej
 • rozwiązywania problemów: myślenia kreatywnego, analitycznego oraz technik decyzyjnych w biznesie
 • coachingu dla menedżerów

Jako konsultant koncentruję się na:

 • zarządzaniu zmianą
 • systemie zarządzania przez cele
 • ocenie 360 stopni
 • coachingu
 • diagnozie organizacyjnej, szczególnie w wymiarach dotyczących modeli kompetencji i wartości organizacyjnych.