Szkolenia i warsztaty

W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadziłem szkolenia i warsztaty, które łącznie trwały ponad 900 dni. Większość moich klientów to znane korporacje, zarówno polskie jak i międzynarodowe. 
Praca dla firm, które nie są „korporacjami szkoleniowymi” daje mi okazję do znacznie ściślejszej współpracy z klientem na etapie wypracowywania zawartości i formuły szkolenia. W rezultacie powstają szkolenia, które są rzeczywistym odzwierciedleniem oczekiwań klienta, stanowią odpowiedź na jego potrzeby i przynoszą mu oczekiwane korzyści.
W tych przypadkach, kiedy współpracuję z klientami bezpośrednio, kieruję się takim samym podejściem
W rezultacie takiej filozofii działania, wiele spośród szkoleń, które prowadzę, stanowią przedsięwzięcia typu „kolaż”. Są w nich zwykle zawarte, w różnych proporcjach, elementy dotyczące przywództwa, zarządzania zespołami, komunikacji i motywacji.

Prowadzę również szkolenia, które są wyraźnie skoncentrowane na jednym z poniższych tematów:

 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Zarządzanie zespołem
 • Perswazyjna komunikacja
 • “Myśl Szybko – Mów skutecznie®”
 • Sztuka prezentacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Efektywność osobista
 • Skuteczna rozmowa oceniająca
 • Rozwiązywanie problemów: myślenie kreatywne, analityczne oraz techniki decyzyjne w biznesie
 • Coaching dla menedżerów
 • Motywowanie i rozwój pracowników
 • Obsługa klienta

Zobacz opisy szkoleń»

Ważną częścią mojej wspołpracy z Klientami są wydarzenia czysto warsztatowe. Do nich należą warsztaty strategiczne, które prowadzę lub współprowadzę w oparciu o założenie, że organizacja jest systemem otwartym, a wartości organizacji są jego ważną częścią.