Doradztwo

Ocena 360 stopni
W ramach moich projektów w Grupie Values, mam ogromną satysfakcję ze współpracy z Robem Kaiser’em, współtwórcą koncepcji Versatile Leadership i współautorem świetnej książki pod takim samym tytułem, która ukazała się już w Polsce pt. "Wszechstronny Lider". Ta koncepcja jest podstawą nowatorskiej metody Oceny 360 stopni KaplandeVries. Dzięki niej możemy się czasami dowiedzieć, że niektóre z naszych mocnych stron są na tyle intensywne, iż stają się naszymi słabymi stronami...

Modele kompetencji, system zarządzania MBO i wartości organizacyjne 
W tych obszarach moją rolą jest zwykle ułatwianie klientom dojścia do odpowiedniego produktu końcowego. Częstą formułą są warsztaty z przedstawicielami wyższego szczebla zarządzania oraz praca wspólnie z zespołem projektowym klienta. Wartością dodaną, którą oferuję jest, oprócz wiedzy merytorycznej, doświadczenie z podobnych projektów dla innych firm oraz wyczulenie na często popełniane błędy i czyhające pułapki.

Zarządzanie zmianą 
Usługi obejmują warsztaty z grupą projektującą zmianę, a potem z grupą odpowiedzialną za wdrożenie zmian. Ich tematyka obejmuje zaplanowanie wszystkich etapów zmiany, wprowadzenie mechanizmów zapobiegających wykolejaniu się procesu zmian – głównie w obszarze interesów i kultury organizacyjnej, strategii komunikacyjnej oraz wsparcia szkoleniowego.

Coaching

Mam obecnie za sobą około 400 godzin coachingu. Jest to działalność uzupełniająca szkolenia i warsztaty.
W większości przypadków sesje coachingowe, które prowadzę, są częścią kompleksowych projektów rozwojowych, które zwykle obejmują szkolenia, a rzadziej doradztwo lub Ocenę 360 stopni.
Osobną kategorią są projekty coachingowe dla menedżerów z najwyższego szczebla zarządzania. Tutaj inicjatywa jest często po stronie coachowanego. To osoba zainteresowana sama wybiera formułę coachingową, jako najlepszy sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu lub osiągnięcie postawionych sobie celu/celów.
Inny przypadek stanowi coaching dla cudzoziemców, którzy próbują odnaleźć się w nie do końca kulturowo czytelnych dla siebie okolicznościach.
Jako coach zauważyłem, że wtedy, kiedy cele są postawione przez przełożonych, proces coachingu jest często skuteczniejszy niż w przypadkach, kiedy to osoby coachowane same stawiają sobie cele. Inną lekcją, którą wyciągnąłem, jest to, że w większości przypadków, wątki z życia prywatnego osób coachowanych stają się w naturalny sposób ważnymi tematami rozmów coachingowych.
W coachingu unikam ortodoksji. Oprócz wiedzy zaczerpniętej z cyklu certyfikacyjnych szkoleń ICC, korzystam z lektur, wymiany doświadczeń z innymi coachami, intuicji i – po prostu - zdrowego rozsądku.