Kompleksowa obsługa firm

Kompleksowa obsługa firm w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich i systemów zarządzania, głównie tych, które wspomagają dział Zasobów Ludzkich.

Klienci, do których głównie skierowana jest ta oferta, to firmy, które osiągnęły takie stadium rozwoju, w którym dostrzegają konieczność stania się „dojrzałymi” korporacjami. Na ogół zatrudniają między 50 a 300 pracowników i stoją w obliczu konieczności wprowadzenia zasadniczych zmian w formule zarządzania, wprowadzenia podstawowych systemów zarządzania takich jak Zarządzania przez Cele, systemy oceny, oraz rozwoju umiejętności menedżerskich, nieodzownych w zmieniającej się rzeczywistości organizacyjnej. Takim firmom oferuję – zwykle we współpracy z innymi konsultantami – całościową obsługę w tym zakresie, jak również w zarządzaniu samego procesu zmian.Oczywiście charakter współpracy zależy od potrzeb klienta i często dotyczy konkretnych zagadnień.